REFERENT PRO VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE - ROZHODNUTÍ (České Budějovice)

Jihočeský kraj nabízí v Českých Budějovicích volnou pracovní pozici "REFERENT PRO VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE - ROZHODNUTÍ". Nástupní mzda je od 23 390 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT PRO VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE - ROZHODNUTÍ
Obor(y):
Administrativa
Obec:
České Budějovice
Mzda:
od 23 390 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Jihočeský kraj - Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2

Další informace o volném místu

Obor školního vzdělání:
Historie, stavební, uměleckoprůmyslové, právní a příbuzné obory
Platové ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků, od 23 390 Kč.
Pracovní náplň:
- Zpracování závazných stanovisek k obnově národních kulturních památek.
- Výkon státního stavebního dohledu při obnově národních kulturních památek z hlediska památkové péče.
- Výkon činnosti odvolacího orgánu a správního orgánu nejblíže vyššího stupně nadřízeného obecním úřadům obcí s rozšířenou působností ve věcech výkonu státní správy na úseku památkové péče.
- Vedení řízení o přestupcích a správních deliktech na úseku památkové péče ve věcech týkajících se národních kulturních památek.
- Zpracování vyjádření k prohlášení a zrušení prohlášení věcí kulturními památkami a k prohlášení územních celků památkovými zónami.
- Zpracování stanoviska k územně plánovací dokumentaci.
- Provádění dokumentační činnosti v oblasti památkové péče.
Požadované znalosti oboru:
Znalost zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praxe v oboru výhodou.
Další znalosti, dovednosti a předpoklady:
Ovládání PC (MS Office, Windows, Internet) a využití PC v odborné práci (Codexis); řidičský průkaz skupiny B; cizí jazyk výhodou - AJ/NJ; znalost správního území. Zkouška zvláštní odborné způsobilosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy výhodou.
Termín a způsob zaslání přihlášky:
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu: Jihočeský kraj, Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, odbor Kancelář ředitele krajského úřadu tak, aby na krajský úřad byly doručeny nejpozději do 14. 6 do 12:00 hodin 2024.
Přihláška je ke stažení na: https://www.kraj-jihocesky.cz/volna-mista-vyberova-rizeni
Přílohy přihlášky jsou:
1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené + 5 dní placeného volna pro případ zdravotní indispozice (SICK DAYS). Osobní ohodnocení dle dosahovaných pracovních výsledků.
Příspěvky na rekreaci, sport, kulturu, zdravotnické pomůcky, penzijní připojištění, stravování.
Pružnou pracovní dobu. Částečnou možnost práce z domova. Možnost dalšího vzdělávání. Firemní mateřskou školku.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Jaroslava Vítovcová
telefon: 386 720 511
email: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Jihočeský kraj - Krajský úřad
České Budějovice
37001


Poslední změna: před 3 týdny